Tekst på baksiden:

Mange ting kan komme som et sjokk på oss i dette livet, men at døden en dag kommer det vet vi alle. Hva er din unnskyldning den dagen du står foran Gud og må svare på hvorfor du ikke valgte å følge Hans veier? Rom 1,19-20: For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.

Uansett hvilken unnskyldning du har for ikke å tro på Gud, så er Han fremdeles like til stede. At du ikke tror at det finnes en skaper bak vår fantastiske skapelse får Ham ikke til å forsvinne. Skapelsen vitner nettopp om skaperen.

 

Gud er hellig og rettferdig, og Han tåler ikke synd. For å komme til himmelen må vi derfor være syndfri. Den dagen vi dør vil Gud dømme oss ut fra sin standard og sin lov, "de ti bud". Har du holdt Hans lov? Har du noen gang løyet, stjelt eller misbrukt Guds navn? Det har da vel alle... Dette er synd mot Gud! Du står altså skyldig foran Gud og venter på dommen i Hans rettssal. Du er skyldig og en rettferdig dom er evig fortapelse i helvete. Kan ikke Gud bare tilgi meg og se bort fra mine lovbrudd? Nei: Dersom Han lar den skyldige gå fri uten å betale sin straff ville Han ikke være en rettferdig dommer. Joh. 3,16: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Din anger betaler ikke straffen du fortjener. Jesus kom til jorden akkurat med den hensikt å betale din straff ved å dø på korset, og slik kan vi derfor komme fremfor Gud skyldfri pga. Jesus. Jesus frelser oss fra evig fortapelse hvis vi tror på Ham, vender oss bort fra vår synd, og gir oss 100 % over til Jesus. Les Bibelen og følg Jesus og Han vil gjøre plass til deg i himmelen hos seg.

Kontaktinformasjon:

 

E-post:

gor84@live.no

(Geir Ove)

Telefon:

47372764 (Geir Ove)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Connect-Molde.no © 2015