Misjonsbefalingen:

 

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt.28;18-20

 

 

 

Misjonsbefalingen er en befaling Jesus gav alle som kaller seg for kristen. Dette er ikke noe spesielt kall for noen spesielle kristen, men alle som har gjort Jesus til Herre i livet er befalt til å fortelle om frelsens vei!

 

 

I Connect prøver vi å komme oss ut på gaten så ofte som vi kan. Vi deltar på forskjellige tilstelninger i byen som f.eks Molde Jazz festival, innflytterdagen og byfester.

Når vi er ute på gaten deler vi ut små lapper med Jesus budskap på, vi har gatemøter med forskjellig innhold for å vise hvem Jesus er og noen ganger lager vi gratis vafler.

 

 

Se gjerne filmen vår fra Moldejazz 2011.

www.Connect-Molde.no © 2015