Connect Molde

 

Connect er en lokal husmenighet i Molde. Vi har som hovedmål å være bibeltro og dele de gode nyhetene om Jesus som har tatt på seg all verdens skyld for oss.

 

 

Fellesskapet mellom de troende

 

Agp 4:32 Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles.

 

 

Fil 1:27 Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg kommer og ser dere, eller er borte, så la meg få høre at dere står sammen i én ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet

 

 

Agp 2:42-44 De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.

Kontaktinformasjon:

 

E-post:

gor84@live.no

(Geir Ove)

Telefon:

47372764 (Geir Ove)

 

Gavekonto:

4202.32.47997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Connect-Molde.no © 2015